Jag som skriver på den här sidan heter Lisa och är mamma till 4 barn. När de föddes visade det sig snart att de var allergiska och överkänsliga mot flera livsmedel och utvecklade i snabb takt nya överkänsligheter. De hade även humörsvängningar, utbrott och personlighetsförändrades. Läkarna var helt säkra på att diagnosen var ”autism”. De drabbades även av det som läkarna kallar för ”växtvärk”, ”förkylningsastma” och ”falsk krupp”. Magarna fungerade sällan som de skulle och det var mycket sjuka barn. Till slut hittade vi orsaken, vilket visade sig vara ett sjukt hus. När vi flyttade ut försvann de flesta av ovan nämnda symptom, i stället utvecklade de MCS / kemisk intolerans, ME / ”kroniskt trötthetssyndrom” och smärttillstånd, samtliga kroniska tillstånd. Det medförde stora svårigheter och begränsningar. Själv utvecklade jag inte bara MCS utan rasade i vikt. När jag vägde 40 kg insåg jag att jag var tvungen att ta tag i situationen. Barnens alla känsligheter hade styrt in oss på den tarmläkande dieten GAPS och jag bestämde mig för att satsa. Barnen som noterade en snabb vändning var inte sena att haka på. När de märkte att de ganska snart kunde äta ägg som de tidigare varit allergiska mot, blev de förstås högt motiverade. Vi har kommit långt i vår läkning, men har en bit kvar – vi skall bli friska! Helande Mat började som ett projekt för att samla recept för egen del och för att andra skulle kunna laga mat till våra barn, i skolan t ex. Nu märks ett stort intresse även från andra. Inte minst på Helande Mat´s facebook-sida.