Är detox en myt?

Artiklarna i svenska medier om att detox är en myt har haglat tätt. Jag tänker att jag skall sammanfatta vad detox egentligen är och reda ut begreppen, inte minst för mig själv, när den här artikeln dyker upp: Is detox a myth?. En välskriven artikel utifrån ett GAPS-perspektiv. Alltså den diet eller protokoll min familj följer för att läka tarmen och därmed mögelskadan och dess effekter vi lever med. Jag bestämmer mig för att översätta i stället! Nedan följer utvalda delar ur artikeln, fritt översatt och med några tillägg för att bena ut vissa medicinska begrepp.

Definitioner

Toxiner är per definition ett antigent gift, ett kroppsfrämjande ämne som framkallar en reaktion hos immunförsvaret när det kommer in i organismen, ofta redan vid låga doser. Ur ett funktionellt näringsperspektiv kan det vara i stort sett vilket ämne som helst som irriterar eller har skadliga effekter i kroppen. Det som avses i den här artikeln är

  • Det som sker i kroppen (endogent) – Metaboliska gifter, alltså restprodukter som skapas i processen när toxiner bryts ner och förs ut ur kroppen.
  • Det som sker utanför kroppen (exogent) – Miljöföroreningar.

Detox

Detox eller avgiftning är en metabolisk process, det vill säga toxiner eller gifter bryts ner och förändras i kroppen till mindre giftiga ämnen så att de lättare skall gå att göra sig av med. Detta är en känd och vetenskapligt studerad biokemisk process i kroppen. Med över 80 000 olika kemikalier på marknaden, elektromagnetiska fält, tungmetaller, luftföroreningar, bakterie-, parasit,- svampöverväxt i kroppen, livsmedel som kroppen inte bryter ner ordentligt, metaboliska biprodukter, med mera, behöver våra kroppar mer stöd än någonsin för att hantera alla de här toxinerna och föra ut de ur kroppen. Skillnaden mellan konventionell vård och funktionsmedicin är att den konventionella vården ser på ett organ som antingen friskt eller sjukt. Funktionsmedicin fokuserar på en optimalt fungerande kropp och organ, snarare än att vänta på att sjukdomstillstånd uppstår innan man åtgärdar.

Grundidéerna med detox

Detox – en parasympatisk process

Det autonoma nervsystemet består av nerver som styr funktioner i kroppens alla organ som inte är direkt viljestyrda t ex hjärta, lever, mage, med mera. I det ingår sympatiska och parasympatiska nervsystemet.

Sympatiska är ”akutmottagningen”. Det verkar för att minimera skador genom att stänga av matsmältningen, öka blodtrycket och pulsen, vidga pupillerna och tillverka mer glukos eller blodsocker för mer energi. Kort och gott förbereder det kroppen på kamp och flykt.

Parasympatiska är enheten för ”hushållning”. Det styr över energisparande handlingar i kroppen och verkar för återhämtning. Alltså motsatsen till sympatiska. Det aktiverar tarmen, saktar ner pulsen, minskar blodtrycket, osv. Det är alltså när parasympatiska nervsystemet styr som vi kan detoxa effektivt. För att kroppen skall kunna hantera sina avgiftningsprocesser måste den få vila, vilket den inte kan göra om den utsätts för mycket stress av i det sympatiska tillståndet. Det sympatiska läget är kopplat till aktivitet och rörelse. Om kroppen uppfattar det läget som prioriterat kommer matsmältning, läkning, avgiftning/detox och reparation sekundärt.

Detox frigör vitala aktiviteter så att celler och organ kan fungera optimalt

Lite som att städa skrivbordet från skräp och papper så att du kan göra ditt arbete mer effektivt. Celler behöver tre saker – mat (näring), konversation (celler som kommunicerar med varandra) och ett rent hus (fungerande eliminering av avfall, biprodukter och toxiner). När cellerna inte får sina behov tillgodosedda fungerar de inte så bra, vilket i sin tur stör funktionen av de organ som de här cellerna är uppbyggda av. Det gör oss mer mottagliga för skador, virus och bakterier.

Adressera grundläggande orsaker inom hälsa

Inom näringsterapi detoxar man aldrig utan att adressera grundläggande hälsa, som diet, matsmältning, hantering av blodsockret, balans bland fettsyror och mineraler samt hydrering. Mer om detta längre fram.

Hur detox fungerar – grunderna

Detox, eller avgiftning är hur kroppen läker och helar sig själv. Det är en reningsprocess i kroppen som sker kontinuerligt och naturligt.

De system som är inkluderade i avgiftningen är det kardiovaskulära systemet, lymfatiska systemet, matsmältningssystemet, urinsystemet, huden och andningssystemet:

Det kardiovaskulära står för blodflödet, länken till alla våra organ som levererar näring och syre till alla celler samtidigt som det transportar bort metaboliskt avfall. Det lymfatiska står för dränering av vävnader och består av en färglös (till skillnad från blodet) vätska med vita blodkroppar. Det fungerar som ett filter innan levern som filtrerar via lymfkörtlarna och på så vis fångar upp bakterier, virus och andra organiska ämnen. Det förhindrar att levern blir överbelastad. Eftersom lymfan inte har någon egen pump som blodomloppet har, är rörelse och motion viktigt för att flytta runt lymfvätskan. Matsmältningssystemet är det viktigaste, eftersom all avgiftning börjar i magen. Det är en starkt näringsberoende process, kräver främst aminosyror som måste komma från proteiner i dieten och spjälkas av magsyra och pepsiner. Gallblåsan är viktig också som blandar fett med gallan. Levern dumpar toxiner som med hjälp av gallan förs ut via tarmen. Mikroberna i tarmen spelar en viktig roll vid hanteringen av toxiner. Om den mikrobiella balansen störs eller ”stängs av” smälts inte maten ordentligt och blir då mat till patogener som ges möjlighet att ta över och då blir ännu en källa till toxiner. Levern, avgiftningens högkvarter, har (bland annat) som uppgift att filtrera gifter från blodet och neutralisera dem så att det är förberett för att göra sig av med dem. Detta sker i två faser. I fas 1 bryter leverenzymer ner gifter i mellanliggande metaboliter, som ibland är mer giftiga än de var från början. Vissa är redo att utsöndras direkt via tjocktarmen, men de flesta behöver gå igenom fas 2. Här finns sex kanaler som ytterligare kan bryta ner gifter från fas 1 genom att binda de till proteinmolekyler som ”eskorterar” ut de ur kroppen via gallan eller njurarna. Fettlösliga substanser blir vattenlösliga så att de lätt kan ta sig ur kroppen. Dessa kanaler är glutation konjugering, sulfation, peptid konjugering, glukoronidering, acetylation och metylering. Urinsystemet transporterar sedan ut toxinerna med hjälp av urin via njurarna eller avföring via tarmarna. Njurens huvudsakliga uppgift är att fungera som ännu ett filter som tar bort cellavfall. Huden har svettkörtlar som fungerar som en andra njure, vilket är ännu ett sätt att göra sig av med toxiner. Med en yta på över 1000 kvadratmeter är förstås svetterapier som bastning ett effektivt sätt att göra sig av med gifter. Andningsvägarna eliminerar toxiner via lungorna. Mest de metaboliska biprodukterna, men även andra toxiner. Motion ökar blodcirkulationen vilket gör att hela andningsorganet bättre eliminerar toxiner.

6 grundpelare som stöttar avgiftningen

Diet – processad mat ses av kroppen som ett gift och därmed en börda. Vi behöver näring från hälsosam mat för avgiftningsprocessen. Överäter man går all energi till matsmältningen och energin tas från avgiftningsprocesserna.

Matsmältning – som tidigare nämnts spelar matsmältningen en viktig roll vid avgiftningen.

Blodsockerreglering – levern är en nyckelspelare både för avgiftning, matsmältning och blodsockerreglering. Är inte blodsockret i balans får levern jobba ännu hårdare för att hantera hormonella obalanser som kortisol och glukagon (blodsockerreglerande peptidhormon), vilket leder till överbelastning av levern. Det gör också att B-vitaminer dräneras, som B6 som behövs för alla leverenzymfunktioner och signalsubstans-syntesen.

Fettsyror – fettvävnader lagrar toxiner som är svåra att bli av med, för att ”spara till senare” när det är säkert att göra sig av med dem. En bra balans av fettsyror håller våra cellmembran intakta så att de ger ett lagom genomsläpp där toxiner släpps ut och näring tas upp.

Mineralstatus –  Vissa mineraler fungerar som antagonister till tungmetaller så att de inte ansamlas i våra vävnader. Avgiftning kan också försura blodet. Då fungerar mineraler som basande och balanserar pH. Mineraler som molybden och mangan aktiverar de metabola och detoxande enzymerna.

Hydrering – korrekt hydrering hjälper tarmarna och urinsystemet att skölja ut samt möjliggör att det flyter på i blod, lymfa, lever, svett och andningsvägar, det vill säga alla detox-vägar.

GAPS-protokollet stöttar den naturliga avgiftningen

GAPS-protokollet avlägsnar naturligt skadliga ämnen så att kroppen tillåts att förnya, laga och läka. Än finns mycket kvar att lära om kroppen avgiftningssystem. Vad vi vet är att avgiftningssystemet behöver ständig tillförsel av vissa näringsämnen som zink, magnesium, selen, molybden och andra mineraler och spårämnen, hundratals enzymer, aminosyror och essentiella fetter. Alltså många av de ämnen en typisk GAPS-person har brist på, vilket förstås medför att avgiftningen inte fungerar optimalt. Samtidigt är systemet överbelastat eftersom GAPS-personer är individer som är toxiskt belastade. Dessvärre lagras dessa toxiner i fett. Eftersom hjärnan har en hög andel fett fungerar det som en bra lagringsplats för toxiner. GAPS näringsprotokoll avgiftar systemet försiktigt. När avgiftningssystemet börjar fungera hanteras toxiner i kroppen på ett naturligt sätt. I sin klinik har Dr Campbell McBride (grundaren av GAPS) sett hur toxiska nivåer av tungmetaller minskat drastiskt utan några särskilda åtgärder satts in utöver GAPS-protokollet. Det är då kroppens avgiftningssystem som själv hanterat toxinerna. För de flesta räcker detta som åtgärd. Men en liten andel patienter kan behöva fler åtgärder. Dessa sätts då in efter en tid på protokollet för att det skall bli en så mild, konsekvent, naturlig och stöttande åtgärd som möjligt.

De 3 viktigaste delarna i GAPS detox-protokoll

  1. Juica – GAPS är fyllt av närande och uppbyggande livsmedel som animaliska fetter och proteiner. Men den innehåller också renande livsmedel som juice. Hundratals studier har publicerats om hälsoeffekter av färsk rå frukt och grönsaker. Juice innehåller all näring från frukt och grönsaker i en koncentrerad form fast utan fibrer som kan irritera känsliga matsmältningssystem. Näringen tas lätt och snabbt upp av kroppen och du får i dig mängder av vitaminer, mineraler, aminosyror och andra viktiga näringsämnen.
  2. Detoxbadad är ett bra sätt att eliminera gifter försiktigt men effektivt. Huden tar upp näringsämnen via huden och gör sig av med gifter. Växla mellan epsomsalt, bikarbonat, havssalt, tångpulver och äppelcidervinäger. Bäst är det att bada innan läggdags så kroppen får vila efteråt
  3. Minska belastningen av toxiner – undvik alla syntetiska kemikalier. Byt ut hygienprodukter mot naturliga alternativ. Borsta tänderna med olivolja och bikarbonat. Tvätta håret med schampo som har naturliga ingredienser. Städa kemikaliefritt. Undvik renovering och annan exponering för kemikalier under läkningstiden. Håll fritt från kemikalier i hemmet.

Övriga detox-verktyg

Sola i lagom mängd och bada i saltvatten. Använd inga kemiska solkrämer, eftersom de tas upp av huden. Gör lavemang. Torrborsta huden. Basta. Naturlig kelering med färskpressad juice, probiotika, fermenterade livsmedel, mm.

 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det visst finns toxiner eller gifter i kroppen. Kanske inte i det avseendet som många av artikelförfattarna avser eller har förstått i ovan nämnda artiklar, producerade i syfte att krossa ”myten” om detox. Men om vi med ”detox” avser stöttning av kroppens naturliga sätt att hantera toxiner i kroppen, så är inte ”detox” en myt! Det är vetenskap och beprövad erfarenhet.

 

Bilderna ovan är hämtade ur artiklar i Metro, Sveriges Radio och Amelia.


Leave Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>